Welcome More info

Saint Rock the Healer Mission Center

Monday, May 23, 2011

Amay Namon

AMAY NAMON

Amay namon,
Nga aada Ka sa mga langit;
Pagdayawon an Imo ngaran,
Ikanhi Mo sa amon an Imo ginhadi-an,
Ipasunod an Imo pagbuot dinhi sa tuna,
sugad san pagsunda didto sa langit.
Tagan Mo kami niyan
san karan-on namon sa ikina-adlaw;
Pagwad-on Mo an amon mga sala
Sugad san pagwara namon san nakasala sa amon;
ngan diri Mo kami bayaan,
basi diri kami pagdag-on san mga panulay,
kundi bawi-a kami sa karat-an.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes